Pro Hauhonselkä ry

 Yhdistys on perustettu 30.10.2016

Hauho sijaitsee Suomen väestöllisessä keskipisteessä.

Hauhonselkä ulottuu aivan Hauhon kirkonkylässä olevaan kulttuurihistorialliseen Vanhan raitin alueeseen.

Hauhonselältä on hyvät veneyhteydet mm. Hämeenlinnan kaupunkiin, Valkeakoskelle, Lempäälään, Pälkäneelle, Roineelle ja Vihavuoteen.

Hauhonselkä on luokiteltu Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa toimenpiteitä tarvitsevaksi  kohteeksi.

Pro Hauhonselkä ry:n toiminta-alueeseen kuuluu Hauhonselkä ja Ilmoilanselkä valuma-alueineen ja ympäristöineen. Valuma-alue käsittää myös mm. Pyhäjärven ja Iso-Roineen sekä niihin laskevat vesistöt.

Liity jäseneksi mukaan edistämään arvokkaan vesistön tilan parantamista. !

https://www.facebook.com/prohauhonselka/