Pro Hauhonselkä

Hauhonselän ja sen lähiympäristön vesienhoito

Tietoa Pro Hauhonselkä ry:stä

 Yhdistys on perustettu 30.10.2016

Hauho sijaitsee Suomen väestöllisessä keskipisteessä.

Hauhonselkä ulottuu aivan Hauhon kirkonkylässä olevaan kulttuurihistorialliseen Vanhan raitin alueeseen.

Hauhonselältä on hyvät veneyhteydet mm. Hämeenlinnan kaupunkiin, Valkeakoskelle, Lempäälään, Pälkäneelle, Roineelle ja Vihavuoteen.

Hauhonselkä on luokiteltu Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa toimenpiteitä tarvitsevaksi kohteeksi.

Toiminta-alueemme

Pro Hauhonselkä ry:n toiminta-alueeseen kuuluu Hauhonselkä ja Ilmoilanselkä valuma-alueineen ja ympäristöineen. Valuma-alue käsittää myös mm. Pyhäjärven ja Iso-Roineen sekä niihin laskevat vesistöt.

Oma Visio -hanke

Aloitimme vuonna 2023 Oma Visio -hankkeen, jonka päätavoitteina ovat saada kokonaiskuva ja yhteisymmärrys alueen vesienhoidon tilasta ja tarpeista, sekä ylläpitää ja parantaa alueen vesistöjen tilaa pitkällä tähtäimellä vähentämällä vesistökuormitusta.

Lue tuoreimmat päivityksemme

Päivityksissämme kerromme mm. vesistöjen tilasta, Oma Visio -hankkeestamme sekä muista yhdistyksemme toimenpiteistä ja ajatuksista.

Haluatko liittyä jäseneksi?

Yhdistyksessämme on monen tyyppisiä jäseniä, mikä mahdollistaa monentapaisen osallistumisen. Voit halutessasi vain tukea yhdistyksen toimintaa, tai myös osallistua siihen itse!