VEDENKORKEUDEN MITTA-ASTEIKKO

15.10.2017 asennettiin Hauhonselän venelaiturin rantaan vedenkorkeuden
mitta-asteikko ja informaatiotaulu.
83,54 on asteikon 0-piste
83,94 ( lukema asteikolla 40 ) oli asennuspäivän veden korkeus
83,64 ( asteikon lukema 10 )
tarkoittaa veden korkeutta, joka on Mallasvedellä alaraja, jolloin Pirkanmaan Elykeskus
ja UPM voivat vesiluvan mukaisesti sopia veden juoksutuksen
vähentämisestä Valkeakoskella.
Hauhonselän korkeus voi kevättulvan aikana olla jopa 20 cm korkeammalla kuin
Mallasvesi. Asennushetkellä Hauhonselkä oli 8 cm korkeammalla.
Hieman vertailutietoa Hauhonselän vedenkorkeudesta:
83,56 Helmikuussa 2017
84,16 50 vuotta sitten v.1967
Asennuksen suorittivat:
Hauhon Wanharaitti ry / Pro Hauhonselkä ry toimeksiannosta
Matti Taponen, Martti Oksanen ja Markku Saarinen