Eteläistenjärven, Vuolujoen ym. rannan maanomistajat huomio!

Olette saaneet kutsun Metsäkeskukselta yhteistyöpalaveriin koskien Vuolujoen valuma-alueen luonnonhoitohankkeiden suunnittelua.

Muistutamme palaverista, joka on Hahkialan kartanossa 11.6.2018 klo 18.30. 

Tarjoilujen vuoksi pyydetään ilmoittautumisia 4.6. mennessä Elina Sorvalille sorvali.elina(at)gmail.com

ILMOITTAUDU HETI MUKAAN TÄRKEÄÄN ASIAAN!

Olli Lukanniemi, Suomen metsäkeskus
Pro Hauhonselkä, hallitus