Haluatko kannattaa Hauhonselän vesistön vedenlaadun parantamista, tule jäseneksi!

Sivulla ”Jäsenet ja liittyminen” voit liittyä Pro Hauhonselkä -yhdistyksen jäseneksi ja jäsenmaksullasi 25 e/vuosi osallistua Hauhonselän ja lähivesistöjen kunnostustoimenpiteisiin. Kaikkiin toimiin tarvitaan myös omarahoitusta, vaikka hakisimme ja saisimme avustuksia erilaisiin toimenpiteisiin. Meidän omarahoituksemme tarkoittaa maksettuja jäsenmaksuja, niitä tarvitaan monena vuonna tästä eteenpäin 🙂
Tällä hetkellä meillä on kunnostussuunnitelma Haapasaareen sillan alittavan vesiuoman kunnostukseen, jotta vesi alkaisi jälleen siitä virtaamaan. Kustannuksiin on saatu avustusta puolet, mutta omarahoitusta vielä tarvitaan, jotta voisimme sen toteuttaa.

Yhdessä Metsäkeskuksen kanssa kartoitetaan Vuolujoen varren omistajien kanssa toimenpiteitä, jolla estettäisiin kiintoaineksen eteneminen Vuolujoessa ja sen yläpuolisissa uomissa. Hauhonselän kuormituksesta noin 70 % tulee Vuolujokea pitkin, joten hanke on erittäin tärkeä ja merkityksellinen.

Tule mukaan vaikuttamaan, vuodessa ei vielä tapahdu paljoakaan, mutta kymmenen vuoden sisällä jäseniemme tuella voimme saada näkyviä tuloksia aikaan veden laadun parantamiseksi 🙂

Tämä on enemmän kuin koko Hauhon asia, kaikki hauholaiset ja kesäasukkaat Hauhonselän valuma-alueen varrelta (ja kauempaakin) voivat osallistua!

Olemme mukana myös kesätoreilla 30.6 ja 7.7, tervetuloa osastollemme tapaamaan ja täyttämään vastauksia visaisiin kysymyksiin 🙂 !

Pro Hauhonselkä hallitus
Markku, Timo, Minna, Elina, Arto, Ilpo, Konsta ja Anne