Asukaskysely vesistöstä – vielä ehdit vastaamaan!

KYSELYN VASTAUSAIKAA ON JATKETTU 30.9.2018 ASTI

https://prohauhonselka.fi/asukaskysely-vesistosta/

Tämä kysely on osa hanketta, ja se toteutetaan pääosin sähköisenä verkkokyselynä. Verkkokysely toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen webropol-alustalla. Hankkeessa mukana olevat suojeluyhdistykset ovat voineet päättää haluavatko ne toteuttaa kyselyä omalla toimialueellaan. Pääosa kysymyksistä on kaikille suojeluyhdistyksille yhteisiä, osa on räätälöity koskemaan kutakin kohdetta erikseen.