PRO HAUHONSELÄN JULKILAUSUMA

HS-Veden panostettava viemäriverkoston kunnostamiseen

Hämeenlinnan Hauholla Hangasmäessä valtatie 10:n vieressä tapahtui viime viikolla arviolta noin 2,6, miljoonan litran jätevesivuoto, mikä aiheuttaa valuma-alueelle merkittävän ympäristövahingon.

Alue sijaitsee laajalla ja haavoittuvalla Vuolujoen valuma-alueella, johon kuuluvat Vuolujoen lisäksi muun muassa Eteläistenjärvi ja Hauhonselkä. Jätevesivuodon seurauksena alueella on saastunut useita kaivoja ja myös pohjavedet saattavat olla vaarassa.

Pro Hauhonselkä -yhdistys edellyttää, että ELY-keskus seuraa veden laatua pitkin syksyä ja tiedottaa tuloksista aktiivisesti. On tärkeää myös, että HS-Vesi estää maastossa päästöjen leviämisen padotuksilla, puomeilla tai muilla asiaan kuuluvilla toimilla.

Hangasmäki kuulu viemärilinjaan, millä on tapahtunut kymmeniä erilaisia putkirikkoja tämän vuosituhannen aikana. HS-vesi on Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan omistama vesihuoltoyhtiö. Seutukunta tuo markkinoinnissaan esille vahvasti vihreitä arvoja, puhtaan suomalaisen ruuan sekä järviluonnon.

Nyt kehittämiskeskusteluun pitää nostaa sellaiset perusasiat, jotka tekevät markkinoinnin kauniit lauseet mahdollisiksi. Viemäriverkostojen etäseuranta ja kunnostaminen eivät kuulosta hohdokkailta esitteissä tai lehtien palstoilla, mutta ovat välttämättömiä ja ensiarvoisen tärkeitä tehtäviä.

Vaadimme, että HS-Veden on osoitettava seuraavassa budjetissaan selkeästi varoja vesi- ja viemäriverkoston infrastruktuurin kunnostamiseen ja huoltamiseen. Uusiin ympäristövahinkoihin meillä ei enää ole varaa.

Pro Hauhonselkä ry

Hallitus