Haapasaaren sillan uoman avaus

Arvoisa hauholainen vakio- tai kesäasukas tai vierailija

Tänä ja ensi vuonna yhdistyksellä on meneillään hanke, jonka tarkoituksena on avata Haapasaareen menevän sillan uoma. Uoma on kasvanut umpeen, vesikasvien niitto ja juurakoiden poisto ovat aiheellisia, jotta veden virtaus Hauhonselästä paranee. Hankkeen kustannusarvio on noin 14.000 euroa, johon on saatu avustuspäätös n. 7000 euroa ELY:stä. Toinen puoli on siis rahoitettava itse rahalla sekä talkootyöllä. Toteutusaika on vuosina 2018-2019.

Nyt toteutusta uhkaa rahoituksen puute. 2016 perustettu yhdistys ei ole vielä kyennyt varainhankinnassaan keräämään tarpeeksi suuria pääomia näin isojen hankkeiden rahoitukseen, ELY:n avustuksesta huolimatta. Lisäksi Hauhon kalastusalue on rahoittanut hanketta avustuksellaan.

Sinä hauholainen vaki-tai kesäasukas, tai muu vesistöstämme tilasta huolta kantava taho,  haluatko olla mukana rahoittamassa hanketta ja edistämässä Hauhon vesien hyvinvointia? Otamme kiitollisina vastaan pienemmänkin lahjoituksen hankkeeseen, pienistä puroista kasvaa iso joki 🙂

Tilillemme OmaSp FI11 4924 0010 5834 46 voit tehdä lahjoituksen, lisätietoihin Haapasaari.

Hauholla osataan tehdä yhdessä, tehdään se siis tässäkin asiassa. Yhdistyksen tavoitteet ovat kaikkien hauholaisten vaki- ja kesäasukkaiden yhteisiä. Myös liittymällä yhdistyksen jäseneksi, olet aktiivisesti mukana vesien kunnon parantamistyössä ja näin voit nauttia vesistömme virkistys- ja kalastukäytöstä entistä paremmin.

Haapasaaren silta

Näkymä sillalta Hauhonselälle

Näkymä sillalta Lakkiaselälle päin

Kesätorilla 7.7.2018

Hauhon kesätori 7.7.2018

Vesinäytteistä oli kilpailu, jossa piti arvata mistä järvistä vesinäytteet olivat. Oikeat vastaukset ovat (pullot vasemmalta oikealle):

A       Hauhonselkä
B       Eteläistenjärvi
C       Ilmoilanselkä
D       Kirrinen
E       Vuorenselkä
F        Iso-Roine

Huom. Pullot olivat käänteisessä järjestyksessä 30.6 torilla, jos otitte niistä silloin kuvia!

Kirkkaimmasta tummimpaan oli järjestys Iso-Roine, Ilmoilanselkä, Kirrinen, Vuorenselkä, Hauhonselkä ja tumminta oli Eteläistenjärvi. Värihän ei kertonut suoraan veden puhtaudesta, vaan sen humuspitoisuudesta.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen lounas Vanhan Raitin Kievarissa sekä kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yhden hengen lounaspaketti.

Arvonnassa oikein vastanneiden kesken kahden hengen lounaslahjakortin juomineen Kievariin voitti SIRPA TUUSA.
Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin Kievarin lounaslahjakortti juomineen yhdelle hengelle, sen voitti NINA BRANDT-VAHTOLA. Voittajille on ilmoitettu voitoista.

Onnittelemme voittajia!

Haluatko kannattaa Hauhonselän vesistön vedenlaadun parantamista, tule jäseneksi!

Sivulla ”Jäsenet ja liittyminen” voit liittyä Pro Hauhonselkä -yhdistyksen jäseneksi ja jäsenmaksullasi 25 e/vuosi osallistua Hauhonselän ja lähivesistöjen kunnostustoimenpiteisiin. Kaikkiin toimiin tarvitaan myös omarahoitusta, vaikka hakisimme ja saisimme avustuksia erilaisiin toimenpiteisiin. Meidän omarahoituksemme tarkoittaa maksettuja jäsenmaksuja, niitä tarvitaan monena vuonna tästä eteenpäin 🙂
Tällä hetkellä meillä on kunnostussuunnitelma Haapasaareen sillan alittavan vesiuoman kunnostukseen, jotta vesi alkaisi jälleen siitä virtaamaan. Kustannuksiin on saatu avustusta puolet, mutta omarahoitusta vielä tarvitaan, jotta voisimme sen toteuttaa.

Yhdessä Metsäkeskuksen kanssa kartoitetaan Vuolujoen varren omistajien kanssa toimenpiteitä, jolla estettäisiin kiintoaineksen eteneminen Vuolujoessa ja sen yläpuolisissa uomissa. Hauhonselän kuormituksesta noin 70 % tulee Vuolujokea pitkin, joten hanke on erittäin tärkeä ja merkityksellinen.

Tule mukaan vaikuttamaan, vuodessa ei vielä tapahdu paljoakaan, mutta kymmenen vuoden sisällä jäseniemme tuella voimme saada näkyviä tuloksia aikaan veden laadun parantamiseksi 🙂

Tämä on enemmän kuin koko Hauhon asia, kaikki hauholaiset ja kesäasukkaat Hauhonselän valuma-alueen varrelta (ja kauempaakin) voivat osallistua!

Olemme mukana myös kesätoreilla 30.6 ja 7.7, tervetuloa osastollemme tapaamaan ja täyttämään vastauksia visaisiin kysymyksiin 🙂 !

Pro Hauhonselkä hallitus
Markku, Timo, Minna, Elina, Arto, Ilpo, Konsta ja Anne