Jäsenille

Vuoden 2022 jäsenmaksulaskut lähetetään vuosikokouksen jälkeen, kun tiedetään jäsenmaksun suuruus.

Vuoden 2019 jäsenmaksulaskut on lähetetty 23.3.2019, mutta ne ovat saattaneet päätyä roskapostiin. Lisäksi TILINUMEROMME OVAT MUUTTUNEET ja osa suorituksista on palautunut maksajalle. 

Olemme tänään sähköpostilla lähettäneet jäsenmaksulaskun uudelleen osalle jäsenistämme. Tarkistathan oman roskapostikansiosi, jos et laskua ole vieläkään saanut. Voit maksaa myös suoraani tilillemme, kun muistat laittaa maksajatiedot viestiosioon.

Uusi tilinumeromme on FI98 4108 0011 1112 29 OmaSp

                    ________________________________________________

JÄSENILLE 2018

Jäsenmaksulaskut on lähetetty kaikille maaliskuussa, suurin osa on sen myös maksanut. On ensiarvoisen tärkeää työllemme, että jäsenenmme maksavat jäsenmaksunsa ajallaan joka vuosi, jotta voimme rahoittaa tehtäviä toimenpiteitä. Vaikka saamme avustuksia vesiensuojelutoimenpiteisiin, niihin tarvitaan aina myös omarahoitusosuus, joka meille tarkoittaa jäsenmaksuina kerättyjä varoja.

Meillä on myös muutamia jäseniä, joista meillä ei ole minkäänlaisia yhteystietoja. Toivomme, että he lähettävät yhteystietonsa yhdistyksen sähköpostiin tai maksavat tämän vuoden jäsenmaksun suoraan tilillemme.

HUOM! Tilinumeromme on muuttunut meistä riippumattomista syistä 28.10.2018. Uusi tilinumero on FI98 4108 0011 1112 29, pankki pysyy samana OmaSp.

Hallitus

JÄSENTIEDOTE 1/2017

 
Arvoisa yhdistyksen jäsen,
 
Olet liittynyt jäseneksi Pro Hauhonselkä -yhdistykseen. Kiitos, että tuet osaltasi tätä tärkeätä hanketta.
 
Olemme luvanneet toimittaa teille jäsenmaksun maksamisohjeet. Osa teistä on jo saanut ne ja maksanut jäsenmaksun. Te, jotka ette vielä ole maksaneet, toivomme suoritustanne helmikuun loppuun mennessä. Oheisena tilitiedot.
 
Yhdistyksen toiminta on jo päässyt hyvään vauhtiin, olemme mm. hyväksytty mukaan PAKKA 2 –hankkeeseen, joka on jatkoa PAKKA I –hankkeelle, jossa olivat mukana mm. Kankaistenjärven ja Katumajärven suojeluyhdistykset. Hanke käsittää järvien kunnon parantamiseen liittyvän suunnittelun ja toteutuksen. Hanketta koordinoi Vanajavesikeskus, minkä kautta on mahdollista saada rahoitusta hankkeen toteuttamiseksi.
PAKKA 2- hanke käsittää vuodet 2017-2019.
 
Suunnittelu- ja kunnostusohjelma on valmis ja sitä ryhdytään välittömästi toteuttamaan rahoituspäätösten selvittyä.
 
Rahaa toimintaan saataneen Hämeen Ely-keskukselta, Leader-rahoitukselta, Vanajavesikeskukselta, Hämeenlinnan kaupungilta, sekä eri yhdistyksiltä ja yrityksiltä.
OMARAHOITUS on välttämätöntä, ilman sitä emme voi saada avustusta toimintaamme.
 
Yhdistyksen lähiajan toimenpiteitä: Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen (työn alla) Yhdistyksen kotisivut (valmistuu tammi-helmikuun aikana) Kuormituksen vähentäminen: vesiensuojelurakenteiden suunnittelu Yhteydenpito eri yhdistyksiin ja osakaskuntiin (työn alla) Niittojen suunnittelu vuosille 2017-2019 Sekä muut toimintasuunnitelmassa hyväksytyt toimenpiteet
 
Jäsenmaksu on 25 €/v
Pro Hauhonselkä ry: OmaSp FI 11 4924 0010 5834 46
Lisätietoihin maksavan jäsenen nimi
 
Terveisin ja hyvää kuluvaa vuotta 2017!
 
Markku Saarinen
puheenjohtaja
 
Minna Koskinen
sihteeri
 

HAUHON JÄRVET TARVITSEVAT APUASI

Pro Hauhonselkä ry on vesiensuojeluyhdistys, joka aloitti toimintansa marraskuussa 2016. Sen toiminta-alue kattaa Hauhonselän ja Ilmoilanselän valuma-alueineen. Vesistö on tärkeä Hauhon elinvoimaisuuden kannalta, tärkeä yritystoiminnalle, kalastajille, veneilijöille ja asukkaille virkistyskäytössä.

– Yhdistyksen tavoitteena on saada järvien tila siihen kuntoon, että niiden tilan huononeminen pysähtyy ja vähitellen järvet puhdistuvat. Tavoitteena on Hauhonselän ravinnekuormituksen vähentäminen Vuolujoen, Kirrisen ja Vuorenselän valuma-alueilta puheenjohtaja Markku Saarinen kertoo.

Yhdistys tekee yhteistyötä Vanajavesikeskuksen kanssa, jonka kautta on mahdollisuus saada ELY-ja Leader-rahoitusta suunnitteluun ja toimenpiteisiin.

Pro Hauhonselkä on jo nyt mukana Vanajavesisäätiön Vesistösuunnittelu-PAKKA -hankkeessa, jossa selvitetään kuuden järvensuojeluyhdistyksen alueella sijaitsevien vesistöjen kemiallista ja biologista tilaa, järviin tulevaa kuormitusta sekä suunnitellaan vesistöjen hoito- ja kunnostustöitä ja toimenpiteitä

Markku Saarinen kertoo, että jäsenmäärä kesän alkaessa on noin 100 maksanutta jäsentä. Jäsenmäärän hyvä kehitys on mahdollistanut toimet ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi ja suunnittelun ja toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Yhdistys esittelee toimintaansa ja kerää uusia jäseniä Niskavuoren markkinoilla 1. heinäkuuta sekä kesätorilla lauantaina 8.7.

– Liittymällä jäseneksi tai tukemalla toimintaamme lahjoituksella tai kannatusjäsenenä olet osaltasi mukana näiden järvien pelastustyössä. On sääli tulevia sukupolvia ajatellen, jos järvien kuntoa ei saada kohentumaan ja huononeminen jatkuu, Saarinen kannustaa.

Yhdistyksen vuosijäsenmaksu on 25 euroa. Jäseneksi voi liittyä lähettämällä yhteystietonsa sähköpostilla pro.hauhonselka(at)gmail.com ja maksamalla jäsenmaksun Pro Hauhonselkä ry:n tilille OmaSp FI11 4924 0010 5834 46.

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa http://www.prohauhonselka.fi ja Facebookista yhdistys löytyy haulla Pro Hauhonselkä ry.

 
 
 

 
KUTSU JÄSENILLE PRO HAUHONSELKÄ RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN

Tervetuloa Pro Hauhonselkä ry:n kevätkokoukseen keskiviikkona
26.4.2017 klo 18.30 Hauhotalon kahvioon (osoite Kirkkotie 5, Hauho).

Uuden yhdistyksemme ensimmäinen tilikausi on 1.12.2016 – 31.12.2017
ja tästä syystä kevätkokouksessa ei ole käsiteltävänä
sääntömääräisiä asioita. Sen sijaan kokouksessa on
esityslistalla ainakin katsaus ajankohtaisiin asioihin, Suvi Mäkelän
(Vanajavesikeskus) esitys Pakka 2 -hankkeen kuulumisista, valmisteilla
olevan hoito- ja käyttösuunnitelman esittely ja yhdistyksen
kotisivuihin tutustuminen.

Tervetuloa!

Pro Hauhonselkä ry:n hallitus


 

Keski-Häme julkaisi artikkelin 2.11.2016

Hämeen Sanomat julkaisi 31.10.2016 artikkelin perustavasta kokouksesta

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 30.10.2016 Hauhotalossa. Kokoukseen osallistui 55 henkilöä.

Hauhotalossa pidettiin Ympäristöfoorumi 9.6.2016. Foorumiin osallistui noin 50

henkilöä ja sitä voidaan pitää ”lähtölaukauksena” yhdistyksen perustamiselle.