Oma Visio -hanke

Oma Visio -hankkeen tavoitteena on Hauhon pitäjän elinvoimaisuuden kehittyminen ylläpitämällä ja parantamalla vesistöjen tilaa ja Hauhon alueen vesien ja valuma-alueiden kunnostus- ja hoitotyön edistäminen sekä niiden saaminen osaksi jatkuvaa yhteisöllistä toimintaa.

Hanke-aika on 1.8.2023 – 31.7.2026.

Kohdealue

Toiminta-alueena on Hauhon pitäjän alue. Kohderyhminä ovat alueen eri ikäiset asukkaat, kausiasukkaat, maa- ja vesialueiden omistajat sekä vesienhoitoon liittyvät sidosryhmät.

Hankebudjetti

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 250 000 euroa. Hankkeen päärahoittaja on Hauhon Säästöpankkisäätiö. Rahoitusta on haettu myös Linnaseutu ry:ltä ja Hämeen ELY-keskukselta.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina Ovat

  • Saada kokonaiskuva ja yhteisymmärrys alueen vesienhoidon tilasta ja tarpeista.
  • Alueen toimijoiden tietoisuus vesien tilasta lisääntyy ja alueen vesistöjen hoitoon syntyy kestävä toimintakulttuuri. Tämä tarkoittaa alueen toimijoiden strategioiden huomioimista ja yhteisenä tavoitteena on puhaltaa yhteen hiileen.
  • Viljelijöiden tietoisuus maan kasvukunnon parantamisesta ja peltojen vesitalouden hallinnasta lisääntyy.
  • Vireille saadaan useita valuma-aluekohtaisia kunnostushankkeita. Vähintään kahdeksalle kohteelle tehdään kunnostussuunnitelma ja näistä vähintään viiden toteutukseen haetaan rahoitusta.
  • Ylläpitää ja parantaa alueen vesistöjen tilaa pitkällä tähtäimellä vähentämällä vesistökuormitusta.
  • Puhtaiden vesistöjen ja kasvavan elinvoiman myötä sekä ympärivuotiset että kausiasukkaat pysyvät alueella.

Osahankkeet

Nuorten Visio -hankkeen toteuttajana on Pro Hauhonselkä ry ja kumppaneina Hämeenlinnan seudun 4H –
yhdistys sekä Vanajavesisäätiö. Toteutusalue on Hauhon pitäjän alue ja hankeaika on 10.11.2023 –
31.7.2026. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Hauhon pitäjän 3.-9. -luokkalaiset ja muut alle 29-vuotiaat
nuoret. Välillisinä kohderyhminä ovat Hauhon pitäjän asukkaat ja kausiasukkaat. Hyödynsaajina ovat kaikki
hauholaiset ja kausiasukkaat.

Tavoitteet
Tietoisuus vesienhoidosta ja sen merkityksestä on Hauhon pitäjän alueella hyvällä tasolla hankkeen
päättyessä
− Hauhon pitäjän asukkaat, kausiasukkaat ja erityisesti nuoret saavat hyvän käsityksen vesienhoidon
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista
− Vesienhoidon tempauksista ja talkoista muodostuu pidetty perinne hauholaisten kesään
− Hauhon pitäjän alueelle muodostuu kestävä vesienhoidon yhteistyöverkosto
− Vesienhoidosta tulee pysyvä osa hauholaisten koulujen toimintaa
− Nuoret saavat tietoa 4H-yrittäjyydestä ja alueelle syntyy vähintään 4 uutta 4H-yritystä

Hankesuunnitelmaa pääset tarkastelemaan alta.

 

Valuma-aluelähtöisen vesistöjen hoitotyön edistäminen Hauholla ja sen kautta alueen hyvää huonommassa tilassa olevien vesimuodostumien ekologisen tilan parantaminen sekä hyvässä tilassa olevien tilan säilyttäminen. Hankeaika on 1.12.2023 – 30.11.2025

Tavoitteet
– Kokonaiskuva tarvittavista toimista Hauhon keskeisten vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi
– Valuma-aluekohtaiset yleissuunnitelmat Hauhonselälle, Ilmoilanselälle, Iso-Roineelle ja Pyhäjärvelle.
– Valmiudet osavaluma-aluekohtaisten kunnostussuunnitelmien toteuttamiselle
– Viisi osavaluma-alueen kunnostussuunnitelmaa

Budjetti
Hankkeen kokonaisbudjetti on 95 574 euroa. Koska yhdistykset eivät voi vähentää arvonlisäveroa, budjetin
kustannukset on laskettu arvonlisäverollisina.

Hankesuunnitelmat

Olemme luoneet hankesuunnitelmat, jotka käsittävät kaiken tavoitteista aikataulutukseen. Pääset tarkastelemaan niitä alta!

Tilaa hankkeen uutiskirje

Klikkaamalla ”Tilaa uutiskirje” suostut jakamaan sähköpostiosoitteesi sivuston omistajan ja Mailchimpin (uutiskirjeohjelma) kanssa Oma visio-hankkeen uutiskirjeen lähettämistä varten. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa uutiskirjeistä löytyvän peruutuslinkin avulla.