Vesinäytteistä ja niiden tuloksista

Vesinäytteet II 2022-2023 -hankkeessa toteutettiin seurantaa Pyhälammella, Pyhäjärvellä, Iso-Roineella, Vähä-Roineella, Ilmoilanselällä, Konaanjärvellä, Vitsiälänvuolteella sekä Alvettulanjoella, Lehdesmäenjoella, Kopsjoella ja Vihavuodenjoella. Hankkeen kustannukset olivat 17.312,99 euroa ja se rahoitettiin ELY.n 50%:n avustuksella ja omarahoituksen 50 %:n osuudella.

Tuloskooste sekä KVVY:n Kirsi Kuoppamäen raportti

Vesinäytteet II -hankkeen loppuraportti

Prohauhonselän oma hanke Pro vesinäytteet-vesinäytteenotto toteutettiin 2020-2021. Hanke oli yhdistyksen oma hanke, joka toteutettiin luontaisena jatkumona PAKKA-hankkeen (Vanajavesikeskuksen vesistösuunnittelu-PAKKA) vesistönäytteenotolle. PAKKA-hanke toteutettiin vuosina 2017-2019. Vesinäytteitä otettiin järvien tilan ja kuormituksen seurantaan liittyen.

Pro vesinäytteet-hankkeen tavoitteena oli saada lisätietoa toimialueensa vesistöjen nykytilasta vesinäytteiden avulla ja mihin suuntaan tilanne on menossa. Tavoitteena on saada tietoa valuma-alueella tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksesta vesistöjen tilaan. Saatavaa tietoa käytetään tulevien vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa. Tavoitteena on saada myös lisätietoa pitkän tähtäimen hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Hankkeessa otettiin vesinäytteitä kaksi kertaa vuodessa (vuosina 2020-2021 keväällä ja syksyllä) järvistä (Hauhonselkä, Ilmoilanselkä, Kirrinen, Vuorenselkä ja Hyvikkälänjärvi) ja ojista (Syväoja, Vuolujoki, Kirriseen laskeva Myllyoja, Laskuoja Lakkianselkään ja Rampsinoja). Näytteenoton suoritti ja tulokset analysoi KVVY Tutkimus Oy.

Vesinäytetuloksia esiteltiin yhdistyksen teltassa kesätorilla 27.6.2020 sekä tilaisuudessa 12.7.2020 sekä yhdistyksen nettisivuilla. Lisätietoa saa hallituksen jäseniltä. Tulosten perusteella jaetaan tietoa vesiluonnosta ja sen suojelusta yleisölle tulevissa tilaisuuksissa.

Hankkeen kustannukset olivat yhteensä 9064,44€. Rahoitukseen käytettiin omarahoitusta sekä Leader-hankkeen avustusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020. Avustuksen määrä oli yhteensä 6345,10 e.

Ojatutkimukset 2021

Järvitutkimukset 2021