VUOSIKOKOUSKUTSU

Kuva

Kokouksessa mukana Marja-Liisa Suomalainen Sirium Oy:stä kertomassa Pälkäneen Suvi -hankkeesta sekä Hauholla alkavasta Oma Visio -vesienhoitohankkeesta.
https://www.vesi.fi/vesistokunnostus-uutiskirje/maanomistajalahtoinen-malli-vauhdittaa-palkaneen-vesienkunnostusta/

OO-Opitaan ojista oppilaitosyhteistyö

Ojat kuntoon ja Opitaan ojista -blogissa kerrotaan ojitukseen, ojien kunnostamiseen sekä valumavesien hallintaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Blogin kirjoittajina toimivat OK – Ojat kuntoon ja OO – Opitaan ojista -hankkeiden toteuttajat sekä ojituksen ja valuma-alueen vesiensuojelun asiantuntijat. 

Minna Palos 22.9.2022
Toisen vuosikurssin kestävän kehityksen opiskelijat toteuttivat opiskelijaprojektin maalis-toukokuussa 2022 Eteläistenjärvestä osana Ympäristön seuranta ja vesistöjen kunnostus -kurssia. Projektin tavoitteena oli tuottaa tiimeissä ja tiimien yhteistyönä nykytilaselvitys Hämeenlinnassa sijaitsevasta Eteläistenjärvestä. Eteläistenjärvi on Kokemäenjoen vesistön alueella sijaitseva keskikokoinen järvi, joka kuuluu Vuolujoen valuma-alueeseen.

LUE LISÄÄ 

Oppilaitosyhteistyö osana valuma-aluesuunnittelua