OO-Opitaan ojista oppilaitosyhteistyö

Ojat kuntoon ja Opitaan ojista -blogissa kerrotaan ojitukseen, ojien kunnostamiseen sekä valumavesien hallintaan liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Blogin kirjoittajina toimivat OK – Ojat kuntoon ja OO – Opitaan ojista -hankkeiden toteuttajat sekä ojituksen ja valuma-alueen vesiensuojelun asiantuntijat. 

Minna Palos 22.9.2022
Toisen vuosikurssin kestävän kehityksen opiskelijat toteuttivat opiskelijaprojektin maalis-toukokuussa 2022 Eteläistenjärvestä osana Ympäristön seuranta ja vesistöjen kunnostus -kurssia. Projektin tavoitteena oli tuottaa tiimeissä ja tiimien yhteistyönä nykytilaselvitys Hämeenlinnassa sijaitsevasta Eteläistenjärvestä. Eteläistenjärvi on Kokemäenjoen vesistön alueella sijaitseva keskikokoinen järvi, joka kuuluu Vuolujoen valuma-alueeseen.

LUE LISÄÄ 

Oppilaitosyhteistyö osana valuma-aluesuunnittelua

 

Opitaan ojista -hankkeessa kohennetaan yhteistyössä vesien tilaa, maan kasvukuntoa ja tuotantoedellytyksiä

Elyn logo

Opitaan ojista -hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanke saa rahoituksensa maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan avustuksesta. Hanke on koonnut Hämeestä eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöryhmän yhteisen valuma-alue- ja vesistökunnostusteeman ympärille.

Lue lisää Elyn uutiskirje

Lähde: https://www.ely-keskus.fi/