Kesätorilla 7.7.2018

Hauhon kesätori 7.7.2018

Vesinäytteistä oli kilpailu, jossa piti arvata mistä järvistä vesinäytteet olivat. Oikeat vastaukset ovat (pullot vasemmalta oikealle):

A       Hauhonselkä
B       Eteläistenjärvi
C       Ilmoilanselkä
D       Kirrinen
E       Vuorenselkä
F        Iso-Roine

Huom. Pullot olivat käänteisessä järjestyksessä 30.6 torilla, jos otitte niistä silloin kuvia!

Kirkkaimmasta tummimpaan oli järjestys Iso-Roine, Ilmoilanselkä, Kirrinen, Vuorenselkä, Hauhonselkä ja tumminta oli Eteläistenjärvi. Värihän ei kertonut suoraan veden puhtaudesta, vaan sen humuspitoisuudesta.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen lounas Vanhan Raitin Kievarissa sekä kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yhden hengen lounaspaketti.

Arvonnassa oikein vastanneiden kesken kahden hengen lounaslahjakortin juomineen Kievariin voitti SIRPA TUUSA.
Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin Kievarin lounaslahjakortti juomineen yhdelle hengelle, sen voitti NINA BRANDT-VAHTOLA. Voittajille on ilmoitettu voitoista.

Onnittelemme voittajia!

VEDENKORKEUDEN MITTA-ASTEIKKO

15.10.2017 asennettiin Hauhonselän venelaiturin rantaan vedenkorkeuden
mitta-asteikko ja informaatiotaulu.
83,54 on asteikon 0-piste
83,94 ( lukema asteikolla 40 ) oli asennuspäivän veden korkeus
83,64 ( asteikon lukema 10 )
tarkoittaa veden korkeutta, joka on Mallasvedellä alaraja, jolloin Pirkanmaan Elykeskus
ja UPM voivat vesiluvan mukaisesti sopia veden juoksutuksen
vähentämisestä Valkeakoskella.
Hauhonselän korkeus voi kevättulvan aikana olla jopa 20 cm korkeammalla kuin
Mallasvesi. Asennushetkellä Hauhonselkä oli 8 cm korkeammalla.
Hieman vertailutietoa Hauhonselän vedenkorkeudesta:
83,56 Helmikuussa 2017
84,16 50 vuotta sitten v.1967
Asennuksen suorittivat:
Hauhon Wanharaitti ry / Pro Hauhonselkä ry toimeksiannosta
Matti Taponen, Martti Oksanen ja Markku Saarinen