Oma Visio -vesienhoitohanke

Meillä on alkamassa iso hanke, OMA VISIO -vesienhoitohanke

OMA VISIO HANKESUUNNITELMA

Hankkeen päätavoitteet:
Hauhon pitäjän elinvoimaisuuden kehittyminen ylläpitämällä ja parantamalla vesistöjen tilaa.
Hauhon alueen vesien ja valuma-alueiden kunnostus- ja hoitotyön edistäminen ja niiden saaminen osaksi jatkuvaa yhteisöllistä toimintaa.
Kohdealue:
Hauhon pitäjän alueen järvet ja niiden valuma-alueet eli Hauhon reitti Vihavuodenkoskesta Kyllönjokeen.
Hanke-aika: 1.8.2023 – 30.6.2026

Tavoitteina ovat:

  • Saada kokonaiskuva ja yhteisymmärrys alueen vesienhoidon tilasta ja tarpeista.
  • Alueen toimijoiden tietoisuus vesien tilasta lisääntyy ja alueen vesistöjen hoitoon syntyy kestävä toimintakulttuuri. Tämä tarkoittaa alueen toimijoiden strategioiden huomioimista ja yhteisenä tavoitteena on puhaltaa yhteen hiileen.
  • Viljelijöiden tietoisuus maan kasvukunnon parantamisesta ja peltojen vesitalouden hallinnasta lisääntyy.
  • Vireille saadaan useita valuma-aluekohtaisia kunnostushankkeita. Vähintään kahdeksalle kohteelle tehdään kunnostussuunnitelma ja näistä vähintään viiden toteutukseen haetaan rahoitusta.
  • Ylläpitää ja parantaa alueen vesistöjen tilaa pitkällä tähtäimellä vähentämällä vesistökuormitusta.
  • Puhtaiden vesistöjen ja kasvavan elinvoiman myötä sekä ympärivuotiset että kausiasukkaat pysyvät alueella.

Toiminta-alueena on Hauhon pitäjän alue. Kohderyhminä ovat alueen asukkaat, kausiasukkaat, maa- ja vesialueiden omistajat sekä vesienhoitoon liittyvät sidosryhmät.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 197 700 euroa. Koska yhdistykset eivät voi vähentää arvonlisäveroa, budjetin kustannukset on laskettu arvonlisäverollisina.

Hankkeelle haetaan rahoitusta mm. Linnaseutu ry:ltä ja Hauhon Säästöpankkisäätiöltä. Omarahoitusta tulee talkootyöstä sekä valuma-alueiden maanomistajien ja ranta-asukkaiden osuudesta.